Blasfemi

Problemstilling: Korleis rolle har media i det fleirkulturelle samfunnet/ein globalisert verden, med omsyn til blasfemi?

Uttrykket blasfemi (frå gresk blasphemein) er ein måte å uttale seg på, ”å snakke stygt om” eller å krenke det nokre ser på som heilagt (Wikipedia: Blasfemi). Det er prestane og dei lærde som gjennom tidene har gjort sitt yttarste for å sette ein stoppar for blasfemien, dei ynskte å beskytte seg mot alle formar for hån og spott. Kampen gjekk også ut på å beskytte heilage personar, profetar og liknande, ved å setje ein stoppar for avbilding. Dette vart gjort for å halde visse ting heilagt og ikkje krenke heilage namn. (Asbjørnsen m.fl. 2007, s.92)

I Islam er nemleg dette eit problem, det er verken lov å lage eller vise bilete av profeten Muhammed. Denne lova er til for at ikkje profeten skulle bli ein gjenstand for dyrking. Ei avbilding av profeten vert sett på som krenkjande og er plassert på same nivå som det å krenkje namnet hans. Dette blir sett på som blasfemi i Islamsk tru. (Absjørnsen m.fl.2007,s.92) Om noko er blasfemisk vil derfor være avhengig av religionens livssyn. Stridighetene om Muhammed-karikaturene i Jyllands-Posten begynte 30. september 2005 da den danske avisen Jyllands-Posten offentliggjorde tolv karikaturtegninger av den islamske profeten Muhammed. Det førte til voldsom debatt om ytringsfrihet og blasfemi og på nyåret 2006 til store konflikter mellom vestlige land og den muslimske verden. (Wikipedia: Karikaturene). Montep (Wikipedia: Blasfemi).

I Noreg er blasfemi straffbart og er sett på som meir enn hån av gud, loven forbyr ein å vise gudsdyrking eller krenking av guds namn. Blasfemi anklager kan derfor brukast til å avgrense mange former for regionskritikk, spesielt satire. Påtale finner imidlertid bare sted «når allmenne omsyn krevjar det», og § 142. I Noreg har media ei viktig oppgåve med å sile ut den informasjon som absolutt ikkje skal komme på trykk. Media må fylgje Ver Varsam Plakaten, og der står det svart på kvitt i  § 1.3 at pressen skal verne om ytringsfridomen, trykkefridomen og offentligheitsprinsippet. Media har ei oppgåve med å passe på kommentarfelta, at personar ikkje vert krenka.  Den britiske filmen ”life og bryan” av Monty Python blei stoppa i Noreg  av statens filmkontroll pga scene med blasfemi. Det blei sagt i Sverige at filmen var så morosam at den var forbode i Noreg. Nokre år seinare vart den lovleg, med sensur og aldersgrense på 18-år, med ein ekstra fortekst som forklarte at Brian ikkje var Gud. (Wikipedia: monty Python).

I straffelovens § 142Å sei kva ein meinar utan å verke nedlatande overfor andre er og skal være er ein menneskerett. Om ein utfører krenkjande handlingar, kan dette bli sett på som blasfemi, og er straffbart. I forskjellige U-land kan ein høyre om folk som vert dømde til døden grunnast beskuldingar for blasfemi. Dette kan være eit problem over landegrensene, sidan kvar kultur har forskjellige verdiar. Kan du no forstå kvifor nokre reisebyrå frårådar deg å reise til nokre land?

Sjølv om mange former for uttalar verkar krenkjande, kan ikkje alt kallast blasfemi. Den retten til å seie kva ein meinar er ein av dei viktigaste rettane i universet. Voltair uttalte ein gong: ”Jeg er uenig i hva du sier, men vil kjempe til døden for din rett til å si det”. (Absjørnsen m.fl.2007,s.81). Om ein let dei orda surre litt rundt opp i hovudet, kan eg fort sjå litt skeivt på måten ein kan bli straffa på. Det er tross alt veldig fort å sei noko ein ikkje meinte, at sjølve orda vert presentert på feil måte. Å da e det gjort, kanskje vert livet ditt slutta i ei steinrøys. Sjølv har eg eit håp om at det finst fleire som Voltair der ute. ”Jeg er uenig i hva du sier, men vil kjempe til døden for din rett til å si det”.

KJELDE:

#Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

#02.02.10 : http://no.wikipedia.org/wiki/Blasfemi

#Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

#02.02.10

http://no.wikipedia.org/wiki/Monty_Python

#Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

02.02.10

http://no.wikipedia.org/wiki/Muhammedkarikaturene_i_Jyllands-Posten

(Absjørnsen m.fl.2007,s.81 og 92).

Advertisement
Published in: on February 2, 2010 at 12:27 pm  Leave a Comment  

The URI to TrackBack this entry is: https://camlerum.wordpress.com/2010/02/02/blasfemi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: